Holland Belgium Bid

Om het WK 2018-2022 naar Nederland en België te halen hebben wij in opdracht van The HollandBelgium Bid fiets karretjes en het Bidbook ontwikkeld. Het karretje, incl. vitrine kap wordt van deelnemende stad naar deelnemende stad gefietst. Iedere stad vult het eveneeens door ons ontwikkelde bid book aan met haar deel.
Aan het eind wordt het complete Bidbook aan de organisatie aangeboden.