Tamarinde

Bouw van een serie verkoopinformatie maquettes in opdracht van Bouwfonds Ontwikkeling.
Doel: promotionele ondersteuning bij verkoopbijeenkomsten